30-04-2015 DIO Groningen heeft een gulle vriendenclub!

De vriendenclub van DIO Groningen heeft voor het komend toernooi op 23 Mei een nieuwe verkooptent aangeboden.
Het Bestuur en de organisatie van het toernooi zijn hier erg blij mee. HARTELIJK DANK!
Wilt U weten wie er lid zijn? De namen van de sponsoren staan op het bord in de kantine.
Wilt u ook lid worden en de vereniging ondersteunen (50 euro per jaar)? U kunt meer  informatie hierover krijgen bij Gosse, voorzitter van de vriendenclub van 50, info@diogroningen.nl . Gosse neemt graag contact met U op.

Geef een antwoord