30-03-2018 Dankwoord Marjo Niemann

Hierbij wil ik graag alle leden en bestuursleden die aanwezig waren bij het afscheid van mijn moeder, en zij die kaarten en bloemen stuurden hartelijk dankzeggen.
Jullie steun heeft mij goed gedaan.

Marjo Niemann