22-03-2019 Nesha en Karin geslaagd voor cursus

Nesha en Karin onze kantinemedewerksters zijn afgelopen week geslaagd voor het examen SVH Sociale Hygiëne.

Namens collega’s en bestuur van harte gefeliciteerd.

Het bestuur DIO Groningen