19-07-2017 Overlijden Jaap Boerema en crematie

Geraakt zijn wij als voetbalclub DIO Groningen door het droevige nieuws van het overlijden van Jaap Boerema.
Jaap Boerema was graag gezien op de voetbalclub. We zullen hem missen en gedenken.
Onze deelneming gaat uit uit naar zijn naasten, familie, vrienden, bekenden en kaartclub DIO Groningen.
Wij wensen allen veel sterkte bij verwerken van het verlies.

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 21 juli om 14:00 in het crematorium aan de Crematoriumlaan 6 in Groningen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur DIO Groningen