14-06-2019 Inleveren kleding alle elftallen

Om te kijken als alle tenues nog compleet en geen gebreken vertonen, moet alle kleding die door DIO Groningen is verstrekt ingeleverd worden bij Nesha of Marjo. Uiteraard is dit na je laatste wedstrijd of toernooi.