13-03-2018 Certificaten Instructie Verantwoord Alcoholschenken behaald

De volgende DIO Groningen medewerkers hebben de Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd op 6 maart j.l.:
Judith, Karin, Antonia, Assiel, Perina, Vanessa, Nicole, Oscar en Leah.
Iedereen ontving een certificaat.

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd,

Marjo Niemann