11-05-2015 Verzoek tot inleveren van pasfoto t.b.v. spelerspas

De volgende spelers worden verzocht om een pasfoto in te leveren:

G. Druiven
H.B. Nooitgedagt
K. van der Vlag
B.M.F.Y. Doornbos
J.G. Loopstra
R. Aziz
M. Brouwer
K. Deelder
C. Schmitz
I. van Diest
J. Rienstra
C. Lohman

Pasfoto, voorzien van naam en geboortedatum, graag inleveren in de bestuurskamer van DIO.
Deze foto is nodig voor het aanvragen van een (nieuwe) spelerspas bij de KNVB.

De kosten zijn € 3,50 (dit bedrag staat vermeld op de nieuwe contributierekening).

Geef een antwoord