06-12-2020 Kerstwensen bestuur DIO Groningen

Het bestuur van Dio Groningen wenst u ondanks deze corona tijd en de maatregelen die dit met zich mee brengt een gezond sportief en gelukkig 2021. We hopen een ieder weer gauw op sportpark kardinge in onze kantine te mogen ontvangen
Namens het Bestuur
Simon Dokter
voorzitter Dio Groningen