05-10-2018 Ledenvergadering verplaatst naar 23 oktober om 20:00!

Doordat bepaalde stukken van de gemeente die betrekking hebben op het onderwerp van de ledenvergadering nog ontbreken wordt de ledenvergadering verplaatst naar dinsdag 23 oktober om 20:00.

Het bestuur DIO Groningen