04-04-2020 CORONA UPDATE bestuur DIO Groningen

Een aantal nuttige links:

KNVB en Corona

Beste leden van DIO Groningen,

In deze verwarrende tijden heeft de KNVB besloten alle amateur competities te stoppen en niet meer uit te spelen. Zoals het nu lijkt zal de competitie na de zomervakantie weer worden hervat ( maar dit is uiteraard ook nog onzeker) Er zullen geen teams kampioen worden en niemand degradeert. Volgend seizoen zullen we waarschijnlijk weer opnieuw beginnen met de huidige competitie indeling.

Het niet spelen van wedstrijden en het niet trainen is ons als club opgelegd door de rijksoverheid, en in de huidige situatie is DIO Groningen het daar volledig mee eens , want u als leden moeten kunnen voetballen en trainen zonder dat uw gezondheid hierin gevaar oploopt.

Restitutie van uw contributie is op dit moment niet mogelijk omdat dit uiteraard overmacht is voor onze club, na deze crisis zullen we waar nodig betalingsproblemen gaan oplossen in een gesprek. Ik wil u dan ook vragen uw club te blijven steunen, omdat ook DIO Groningen wordt getroffen door de corona crisis, denk daarbij aan kantine inkomsten en sponsor bijdragen omdat het bedrijfsleven het ook moeilijk heeft. Samen met u als leden en sponsoren en bestuur kunnen we DIO Groningen door deze crisis heen leiden. En uw gezondheid heeft voor ons als club de hoogste prioriteit.

Normaal hebben we in de zomer niet de beschikking over voetbalvelden. DIO heeft in samenwerking met andere verenigingen een aantal keren op de zaterdag het kunstgrasveld gereserveerd ,zodat indien mogelijk na de crisis er nog wat gevoetbald kan worden. uiteraard bekijken we dit van week tot week als dit mogelijk is. Maar wij als club zullen er alles aan doen om na de crisis DIO weer op te starten. Indien dit weer mogelijk is hoort u van het bestuur hoe dit verder ingedeeld wordt.

De opzeggings periode komt er weer aan. Wij hopen natuurlijk dat u allemaal blijft en de club een kans geeft een goed nieuw seizoen op te bouwen, mede ook omdat we uw steun goed kunnen gebruiken. Wilt u toch afzeggen dan staat op de website hoe dit moet en voor wanneer. We hanteren hierin onze vaste afspraken zoals altijd zodat we inzichtelijk kunnen maken waar we als club volgend seizoen staan. Houd u hier rekening mee.

De komende tijd geven we nog wat updates omtrent de corona crisis aan onze leden. 

rest ons u veel wijsheid en gezondheid te wensen de komende periode en het bestuur van DIO Groningen hoopt u zo spoedig mogelijk te zien in goede gezondheid op ons cluppie.

Het Bestuur, kaderleden en vrijwilligers

DIO Groningen

voor al uw vragen kunt u mailen naar info@diogroningen.nl