03-12-2018 Opruimen en schoonmaken kantine 21 december opgave

21 december wordt de DIO kantine opgeruimd en schoongemaakt voor de winterstop.
Eenieder die wil helpen is van harte welkom en kan zich aanmelden via: info@diogroningen.nl
Aanvang: 9:00