03-05-2020 Corona Draaiboek DIO Groningen !!

Sportpark Kardinge 

 Corona draaiboek

                           

                                  

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het na 28 april weer is toegestaan om de jeugd georganiseerd én beheersbaar te laten trainen. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer trainen, zonder verdere restricties. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar en van de trainer(s) blijven.

 

Wat betekent dit voor sportpark Kardinge

Namens de verenigingen  Dio, GVAV, ROG, Diva en Oosterparkers is er 1 commissie in het leven geroepen, die  de regels van het RIVM en de KNVB https://nocnsf.nl/sportprotocol , www.knvb.nl, op basis van de nieuwsbrief van de Gemeente Groningen en de uitvoering daarvan, gaat bewaken. 

 

Deze commissie bestaat uit:

 

Marion Reinders  namens v.v. Oosterparkers  06-51364142  (coördinator corona  en aanspreekpunt gemeente)

Marjo Nieman namens  Dio Groningen 06-23192982

Nesha Williams namens Dio Groningen 06-57152708

Elke van Dijk namens ROG 06-36224718

Peter Themmen namens GVAV 06-51800368

Peter Themmen (contactpersoon tijdelijk ook voor DIVA)

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij bovenstaande personen.

 

De individuele verenigingen hebben ieder persoonlijk het meldformulier ingeleverd bij de gemeente met de daarop benodigde informatie aan trainingstijden etc. etc. Binnen elke vereniging is een lijst aangelegd met toezichthouders. Per trainingsteam is er minimaal 1 trainer en een toezichthouder aanwezig.

 

Algemeen

Op het park zijn de drie scheidsrechtersruimten open zodat er voor elke vereniging een eigen toilet aanwezig is en tevens dient als EHBO –ruimte, Deze ruimte is uitgerust met ehbo doos, is voldoende toiletpapier, desinfectie zeep en papieren handdoekjes. Ook zijn hier handschoenen en momdkapjes voorradig.

 

Deze ruimte wordt dagelijks schoongehouden door een professioneel schoonmaakbedrijf die tevens deze ruimte desinfecteert.

 

 

Kantine blijft gesloten !

 

 

 

 

Logistiek

 

Omdat er meer verenigingen gebruik maken van het sportpark hebben we goed afspraken omtrent de routing en begeleiding van de sporters (kinderen) gemaakt. Dit is strikt noodzakelijk om contact te vermijden / minimaliseren.

Op de parkeerplaatsen worden stroken aangemerkt voor de teams per club georganiseerd. Verzamelplaatsen worden afgezet met rood lint. Trainer (s) en of toezichthouder staan de kinderen op te wachten en zorgen dat ze in de ophaalvakken staan na afloop.

Parkeren van de ouders om kinderen af te geven gebeurd in de daarvoor bestemde parkeervakken achter de 3e rij bomen. Is zichtbaar aangegeven op het parkeerterrein en de ouders blijven niet bij de kinderen maar gaan na afgeven van het kind aan de trainer gelijk weer weg.

Er is 1 rijrichting aangemerkt, voor het halen en brengen van de kinderen

 

Ingang sportpark en toegang

Sportpark achter het toegangshek heeft drie verkeersaders

 • Looppad via veld 1 (hoofdveld van Oosterparkers) pad bestemd voor volwassenen (trainers, coronacommissie, bestuursleden en toezichthouders) lopend en met de fiets
 • Middenpad bestemd voor (groepen met kinderen onder begeleiding van trainer(s) en toezichthouders die trainen op veld 7, veld 3 en korfbalveld) (fietsen kunnen meegenomen worden voor de trainingen op veld 7, 3 en korfbalveld)
 • Looppad langs veld 8 bestemd voor (groepen met kinderen onder begeleiding van trainers en toezichthouders die trainen op veld 8) fietsen blijven aan de rand van het sportpark staan
 • Bij het verlaten van het sportpark wordt de route langs veld 8 gehanteerd voor trainingen op veld 8 en de volwassenen die van het park af komen (trainers, coronacommissie, bestuursleden en toezichthouders)
 • Bij het verlaten van veld 7, 3 en het korfbalveld wordt weer de centrale rijroute gehanteerd. Nieuwe groepen mogen pas het terrein op als de andere groepen die van het veld komen in de ophaalvakken staan.
 • Kinderen zonder begeleiding mogen zodra zij het hek voorbij zijn en toestemming hebben van de trainer links of rechts het fietspad op gaan. Verzamelen doen zij echter wel in de aangegeven vakken en komen pas op het park samen met de trainer

Deze routing wordt aangegeven en voorzien van de nodige geplastificeerde hygiene voorschriften als 1,5 meter, afstand en handen wassen etc.

 

 

 

Geen ouders, kinderen die niet onder begeleiding zijn van de trainer of derden bevinden zich op 1 van deze paden. De toezichthouder heeft het recht om onbevoegden van het park te weren.

Bij verhuur aan derden dienen deze zich tevens aan de voorschriften van sportpark Kardinge te houden. Vooraf moet bij de corona commissie duidelijk zijn welke velden aan derden zijn verhuurd en onder welke voorwaarden. Iedere derde heeft tevens dezelfde verplichtingen en zorgt per team voor een trainer en toezichthouder.

Geen auto’s op het sportpark (uitzondering is 1 auto per club ivm calamiteiten of minder valide personen)

 

Voor aanvang van de trainingen verzorgt de toezichthouder de opening van de scheidsrechtersruimte, de ruimte van de materialen en eventuele verlichting op het veld en zorgt samen met de trainer per training voor de materialen voor de training die volgt. 1 persoon in de ruimte van de materialen is toegestaan. 

 

Overige trainers komen alleen samen met de kinderen rechtstreeks naar het trainingsveld. De laatste trainer ruimt de materialen op en sluit samen met de toezichthouder af. De trainers dragen zorg voor het wassen van de hesjes (GVAV) per team of sorteren voor in waszakken bij de wasmachine per club (Oosterparkers.en Dio) 

 

 

Handgrepen van containers, deurklinken, contactpunten en materiaalruimten worden tussendoor gereinigd door de trainers zelf gedurende de trainingen en 1x per dag schoongemaakt en gedesinfecteerd door een professioneel schoonmaakbedrijf.

Tijdens de trainingen is er naast de trainer altijd per trainingsgroep 1 toezichthouder (herkenbaar door een hesje handhaving of 1,5 meter) aanwezig om toe te zien, of alles volgens de voorschriften verloopt. We volgen uiteraard de protocollen van de overheid (RIVM), KNVB en gemeente Groningen. 

Trainers worden vooraf geïnstrueerd door de toezichthouder omtrent de regels die gelden op Sportpark Kardinge en tevens uitgerust met een coronakit. Hierin zit een hesje 1,5 afstand, des-infectiegel, tissues, mondkapje(s), bidon voor water en de spelregels die gelden op het sportpark Kardinge. Daarnaast ook de telefoonnummers van de commissie voor vragen die niet direct door de toezichthouder beantwoord kunnen worden. Kortom de trainers krijgen uitleg over verantwoord sporten in corona tijd en hoe we mensen aanspreken op het niet houden aan de regels

Tevens stellen de trainers vooraf bij iedere training de vraag zowel bij zichzelf als bij de kinderen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°)
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag jij als trainer of een van de kinderen weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Laat kinderen niet meedoen als je enige twijfel hebt. Overleg met de toezichthouder en zorg voor een veilige thuiskomst.
 • Alleen die kinderen zijn welkom op de sportlocatie wanneer er ook een sportactiviteit gepland staat voor diegene;

  

 

Praktisch

 

Kinderen komen in sportkleding naar de sportlocatie. Aanwezige kleedkamers zijn gesloten. 

Kinderen dienen vooraf thuis  naar het toilet geweest te zijn.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht tot aanvang op de daarvoor aangewezen plek;  Volgt altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld van de trainers, toezichthouders en bestuursleden;

Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde. 

 • Indien gewenst neemt ieder kind een eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. Zet er ook duidelijk je naam op!
 • Verlaat altijd onder begeleiding van de trainer direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 

Specifiek afspraken t.a.v. de training op Kardinge (club gebonden)

 • Tussen de training door zit er steeds een ruimte van een kwartier, om contact met gaande en komende spelers zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De trainers stoppen 5 minuten eerder met de training dan de aangegeven eindtijd en brengen de kinderen naar de ophaalplek
 • De spelers mogen niet blijven hangen nabij het sportpark Kardinge maar moeten gelijk naar huis gaan. De trainer en toezichthouders dragen hier zorg voor
 • De kantine gaat niet open en er kan niet worden gedoucht.
 • De training is niet verplicht. Afmelden gebeurd bij de trainers.

 

Trainingen

 

Trainers:

 • Kom met eigen vervoer naar de trainingen
 • Bereid de trainingen goed voor bij 13 t/m 18 (1,5 meter afstand)
 • Zorg ook voor deze groep dat er zo min mogelijk met materialen gedeeld wordt of aan elkaar overgedragen worden (denk aan hesjes, ballen etc)
 • Geen vermenging van leeftijd t/m 12 en vanaf 13. Dit is niet toegestaan
 • Zorg voor een goede voorbereiding op het veld.
 • Zorg voor goede gedragsregels en stem die vooraf aan iedere training af
 • Wijs op het handen wassen bij thuiskomst en geen handen schudden ook niet bij het vieren van een doelpunt (high five/box)
 • Houd 1,5 meter afstand van de kinderen
 • Help de kinderen daar waar nodig en begeleidt ze met de regels
 • Laat kinderen gefaseerd het sportveld verlaten en zorg voor een goede doorstroming
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes • Geef het goede voorbeeld
 • Maak plezier en geniet !

 

Gebruik je gezond verstand

 

 

 

Begin training:

Datum : 6 mei 2020

 

Einde training: aanpassingen zodra dit nodig is

 

Aanvangstijden training:

 

Volgens aangepast Corona schema rekening houdend met kwartier tussen de trainingen en GVAV vult de trainingsruimte op van Oosterparkers en DIO op de dinsdag, donderdag en vrijdag en na 20.15 op de woensdag. (zolang de senioren niet kunnen trainen)

 

We hebben de aanvangstijden van de trainingen enigszins aangepast.  We willen namelijk, dat er tussen alle trainingen een kwartier tijd ontstaat voor de gaande en komende de spelers. Daarom loopt de begintijd van daarop volgende groepen op. 

 

Hou dus de aanvangstijden van de training goed in de gaten.

 

Er volgt een compleet nieuw trainingsschema op basis van de voorwaarden en aanvragen. 15 minuten tussen de trainingen en geen passerende teams.

          

 

 

Tips en Trics voor thuis

 

 

Informeer uw kinderen goed over de regels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers en toezichthouders opvolgen

Zorg dat uw kind u kan bereiken (06) nummer meegeven zodat de trainer in noodgevallen u kan bellen.

Meld uw kind af als hij niet kan komen dat voorkomt wachten op de aangewezen plekken en zorgt voor een soepele doorstroming.

Kinderen alleen brengen als hij/zij ook aanwezig moet zijn (10 minuten voor aanvang niet eerder)

Zorg dat uw kind volledig in sporttenue is en naar het toilet is geweest. Eventueel een bidon met naam meegeven indien dit gewenst is.

Zorg dat uw kind geen kledingstukken op een ander zijn kledingstukken legt indien hij/zij een jas of iets dergelijks uittrekt voor of tijdens trainingen

Werk volgens de richtlijnen van het RIVM 

 • Houd uw kind thuis als hij/zij een van de volgende klachten heeft:

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°)

 • Houd uw kind thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag hij/zij weer sporten en naar buiten;
 • Houd uw kind thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Reis alleen naar het sportpark met jouw kind; zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark 

U heeft als ouder/verzorger geen toegang tot het sportpark en houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van iedereen ook bij de plekken waar de kinderen verzamelen.

Bij het ophalen loopt u pas naar de verzamelplek als de kinderen daar arriveren met de trainer en u verlaat zo snel de plek voor een vlotte doorstroming van de overige trainingen.

Laat uw kind bij thuiskomst meteen de handen wassen en/of desinfecteren na iedere training. 

 

 

Veel voetbalplezier en geniet van de mogelijkheid dat het kan !!