12-12-2019 Op donderdag 30 januari is er een ledenvergadering

Ledenvergadering

Op  donderdag 16 januari is er een ledenvergadering in de kantine van Dio Groningen aanvang 20.00 uur
Op de agenda staat concept oprichtingsakte Stichting Beheer en exploitatie Clubgebouwen Sportpark Kardinge           
De financiele gevolgen  van het huren van de gebouwen of het eigendomsrecht.
Wedstrijdsecretaris O Raval aftredend (voorstel bestuur P van de Veen nieuw)tegen kandidaten graag 1 week inbrengen bij het secretariaat
Leden van 16 jaar en ouder en stemgerechtigd zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomstEventuele vragen kunt u richten aan info@diogroningen.nl