07-10-2016 Reactie bestuur DIO op vermeende schadelijke gevolgen kunstgras

Aan de Ouders Verzorgers(sters) van de Jeugdafdeling van Dio Groningen

Naar aanleiding van de berichten betreffende de vermeende schadelijke gevolgen van kunstgrasvelden bericht het bestuur U als volgt.
Het bestuur van Dio Groningen begrijpt de bezorgdheid bij leden en ouders maar heeft na beraad geconstateerd dat er geen argumenten zijn om de trainingen en wedstrijden op de kunstvelden op Kardinge te schrappen.
Wel zijn we vanmiddag nog in gesprek geweest met medewerkers van accommodatiebeheer en is daar de vraag neergelegd om voor zover mogelijk de trainingen van de jongste jeugdteams, de komende tijd en zolang als dat mogelijk is, en de weer omstandigheid dat toelaten, op gras te mogen trainen.
Zaterdag 8 Oktober zal ik bij Dio Groningen in de bestuurskamer aanwezig zijn van 10.00 tot 12.00 uur om eventuele vragen van ouders nog te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Marjo Niemann
Secretaris DIO Groningen

Geef een antwoord