01-04-2017 Ledenvergadering 25 April voor leden ouder dan 16 jaar

Dinsdag 25 april is er een ledenvergadering.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan de volgende punten.

1: Aanvulling bestuurlijke taken. Het bestuur stelt de volgende nieuwe kandidaten bestuursleden voor:
Oscar Laval , comm lid algemeen.
Rob Wensink , Jeugdtaken
Steffan van der Woude, technische zaken.
Aftreden en herkiesbaar, R Stokroos. (Tegen kandidaten voor 15 april naar het postadres DIO Groningen)

2: Indeling elftallen senioren / tijden thuiswedstrijden en trainingstijden en avonden.

[add_single_eventon id=”6861″ ]