Contributie overmaken:
De contributie dient overgemaakt te worden naar
NL86 RABO 0304030651 t.n.v. DIO Groningen.
Bij de omschrijving graag de naam speler en team en dat het de contributie betreft.

Kledingfonds:
Voor de jeugdleden van DIO Groningen is er een kledingfonds. Alle jeugdleden betalen naast hun contributie een bedrag van 12,50 euro per seizoen. Vanuit het kledingfonds worden de tenues van alle jeugdteams aangeschaft.

Aan- en afmelden:
Bij het aangaan van het lidmaatschap na 1 juni van elk jaar, wordt het contributiegeld later in het seizoen geïnd. Opzeggen als lid dient voor 15 mei schriftelijk te worden gedaan Dit dient voor 15 mei in 2-voud, in het bezit te zijn van de ledenadministratie van DIO Groningen. U krijgt per email een bevestiging van de opzegging. Verzuim je je tijdig uit te schrijven bij DIO Groningen, dan wordt de contributie over het komende seizoen volledig in rekening gebracht.
Ook bij overschrijving naar een andere vereniging dient eerst het lidmaatschap bij DIO Groningen opgezegd te worden, ook dit dient voor 15 mei van het lopende seizoen te gebeuren. Verzuim je bij overschrijving naar een andere vereniging je tijdig uit te schrijven bij DIO Groningen, dan wordt de contributie over het komende seizoen volledig in rekening gebracht.

Vragen:
Voor al uw vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:
Ledenadministratie DIO Groningen
Zonnelaan 30/69
9743 BM Groningen
info@diogroningen.nl